Psihiatrična bolnišnica Begunje

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Psihiatrična bolnišnica Begunje stoji v kraju Begunje na Gorenjskem, ki je oddaljen 5 km od Radovljice in Lesc ter 10 km od Bleda.
Danes ima bolnišnica na okoli 8.000 m2 površine skupaj 155 postelj. Ob posteljah so na voljo tudi druge nastanitvene zmogljivosti, ki omogočajo dodatno vsakodnevno zdravljenje 45 pacientov v okviru dnevne bolnišnice. Letno sprejmemo okoli 1550 pacientov, v ambulanti pa beležimo do 10.000 ambulantnih obiskov. Priliv pacientov iz drugih območij je približno pokrit z odlivom gorenjskih pacientov v druge psihiatrične bolnišnice.

Oddelek B1 predstavlja novost v slovenskem prostoru. Namenjen je predvsem skupinski in individualni kognitivno vedenjski psihoterapiji pacientov z anksioznimi in depresivnimi motnjami.

Bolnišnica je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov. Poleg tega ima bolnišnica pooblastila za izvajanje programa specializacij iz psihiatrije, otroške in mladinske psihiatrije in specializacije iz družinske medicine.
Sama ali v povezavi s pristojnimi klinikami in inštituti opravlja tudi raziskovalno dejavnost.

Izbrani ukrepi v prvem triletju:

 • Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 • Organizacija dežurstva
 • Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 • Otroški časovni bonus
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 • Obdaritev novorojenca
 • Ponudba za prosti čas
 • Otroci v organizaciji

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 • Delovni čas po življenjskih fazah
 • Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 • Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore