Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva. UPK Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti. Zagotavljajo tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin v okviru službe za prevencijo samomora ter zdravstveno vzgojo in svetovanje v okviru službe “Telefonski klic v duševni stiski”.

Psihiatrična klinika Ljubljana zaposluje 565 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija ugotovila, da Psihiatrična klinika Ljubljana aktivno deluje področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter da je v prvih treh letih uspešno implementirala zastavljene ukrepe.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Ukrepi za varovanje zdravja
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Filozofija/ načela vodenja
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Kodeks delovanja/ poslovanja organizacije
 11. Izobraževanje za starše/partnerje
 12. Novoletno obdarovanje otrok