Registrator d.o.o.

Registrator d.o.o.

Registrator d.o.o. je družinsko podjetje, ki se ukvarja s računovodskimi storitvami domačim in tujim družbam ter samostojnim podjetnikom. S kakovostnimi storitvami, natančnostjo, odzivnostjo in prijaznostjo podjetje gradi zaupanje vreden odnos s strankami.

Registratorjeva integriteta in strokovna kompetenca sta temelja družbe. Vsakodnevno si prizadevajo, da pridobijo in vzdržujejo strankino zaupanje in zadovoljstvo. Da bi zagotovili kvalitetne strokovne storitve v kompleksnem in stalno spreminjajočem okolju, so vpeljali številne učinkovite in uspešne sisteme računovodenja in hkrati naredili storitve prijazne strankam. Njihova filozofija je sorazmerno enostavna: kadar zaposleni posegajo višje in višje, tudi poslovanje strank postane bolj uspešno.

Registrator d.o.o. zaposluje 15 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu,  je podjetje  uspešno implementiralo izbrane ukrepe ob podpori in zavzetosti odgovornih oseb za njihovo izvajanje.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Otroški časovni bonus
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Fleksibilni delovni odmori
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. Komuniciranje z zaposlenimi
 8. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Brošure
 11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 12. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 13. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 1. Dan za strokovni naziv
 2. Druženje med zaposlenimi
 3. Korporativno prostovoljstvo