Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod na področju izobraževanja odraslih, ki ga je ustanovila Mestna občina Novo mesto septembra 1994. Poslanstvo RIC-a je bilo spodbuda za vključitev v postopek pridobitve certifikata, saj si prizadevajo, da: »Z vseživljenjskim učenjem, izobraževanjem in svetovanjem razvijamo kulturo učenja za boljšo kakovost življenja.« Skozi 20 let delovanja so izoblikovali ponudbo štirih programskih sklopov, ki se med seboj prepletajo: splošno vseživljenjsko učenje, formalno izobraževanje in usposabljanje odraslih, dejavnosti za podporo odraslim pri učenju in izobraževanju ter projektno delo.

RIC Novo mesto zelo uspešno sodeluje pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Pomemben del RIC-eve ponudbe je Svetovalno središče Novo mesto, ki deluje v celotni JV regiji. Pestro udejstvovanje beležijo v programih Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), razvili pa so tudi 15 splošnih programov za različne ciljne skupine odraslih. Med mladimi je vse bolj poznan program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM). RIC je že 20 let koordinator projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU), od leta 2012 organizira regijski Festival zaTE in v zadnjih dveh letih razvija Center medgeneracijskega učenja.
Ob vključitvi v postopek je RIC Novo mesto zaposloval 26 sodelavk in sodelavcev.

Do julija 2018 je RIC Novo mesto vpeljal 11 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih..

Implementirani ukrepi organizacije:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Otroški časovni bonus
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Izboljševanje/Inovacije v delovnih procesih
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Individualni načrti kariernega razvoja
 11. Obdarovanje otrok zaposlenih

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
 2. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 3. Otroci v organizaciji/podjetju