RTV Slovenija

RTV Slovenija

RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, katerega poslanstvo je zagotavljanje demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu. RTV Slovenija zagotavlja dostopnost programov tudi za ljudi s komunikacijskimi ovirami. Poleg produkcije kvalitetnega programa je dolžnost RTV Slovenije uvajanje tehnoloških inovacij (digitalizacija, HD TV, …). RTV Slovenija je učeča se organizacija in kot taka veliko vlaga v razvoj zaposlenih. Tako kot so odgovorni zunanji javnosti so s pridobitvijo certifikata pokazali, da so odgovorni tudi do svojih zaposlenih.

Radiotelevizija Slovenija zaposluje 1936 sodelavcev in sodelavk in je uspešno implementirala 9 ukrepov. Kot je zapisano v revizijskem poročilu, je RTV Slovenija projekt DPP izvajala odgovorno in sledila obveznostim iz plana implementacije ukrepov.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

  1. Načrtovanje letnega dopusta
  2. Izmenično delo od doma
  3. Komuniciranje z zaposlenimi
  4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  5. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  6. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  7. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
  8. Obdaritev novorojenca
  9. Novoletno obdarovanje otrok