Rudar Senovo d.o.o.

Rudar Senovo d.o.o.

Rudar Senovo d.o.o. opravlja storitve upravnika v večstanovanjskih objektih in skupnih kotlovnicah. Z lastnimi stanovanji pomembno vplivamo na zagotavljanje potreb po prostih najemniških stanovanjskih enotah, zato veliko sredstev vlagamo v izboljšanje in povečanje našega stanovanjskega fonda. Poudarek dajemo tudi na energetskih sanacijah kotlovnic z modernimi kotli na biomaso in vgradnjo samostojnih proizvodnih enot za sopridobivanje toplotne in električne energije.

Rudar Senovo d.o.o. zaposluje 16 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 9 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu,  so ugotovitve revizije soda se vseh 9 ukrepov v praksi zelo uspešno izvaja. Podjetje je resnično predano izvajanju DPP ukrepov in drugih dobrih praks na področju dela z zaposlenimi.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Brošure
 6. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 7. Pooblaščenka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Dan odprtih vrat
 2. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 3. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju