SAOP d.o.o.

Podjetje SAOP d.o.o. je bilo ustanovljeno že leta 1987 in je prvimi na slovenskemu tržišču ponudilo lasten ERP informacijski sistem, vsa leta pa ostajajo vodilni ponudnik ERP sistemov podjetje in javni zavod. V podjetju SAOP je zaposlenih več kot 60 visoko izobraženih strokovnjakov, ki v pozitivni delovni klimi dnevno skrbijo za razvoj programov, pomoč in izobraževanje uporabnikov. Prav zaradi pozitivnega vzdušja, ki se prenaša tudi na uporabnike, so prejeli nagrado Zlata nit 2011 za najboljšega zaposlovalca.

Podjetje zaposluje 79 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 10 ukrepov. Podjetje je polni certifikat pridobilo 2.2.2016. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno in celovito izvajanje vseh sprejetih ukrepov. Pri tem želimo posebej izpostaviti zavzetost in aktivno podporo vodstva podjetja, redne oblike komuniciranja z vsemi zaposlenimi, vsakoletno izvajanje ankete, upravljanje z delovnim časom in možnost dela na domu ter zavzeto izvajanje ostalih ukrepov. Pozdravljamo tudi ostale neformalne ukrepe, ki ob aktivni podpori vodstva prav tako učinkovito prispevajo k večanju zadovoljstva in pripadnosti vseh zaposlenih.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 5. Upravljanje z delovnim časom
 6. Izmenično delo od doma
 7. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine ter enakih možnosti
 8. Dan odprtih vrat
 9. Obdaritev novorojenca
 10. Otroci v organizaciji

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 2. Razvoj socialnih veščin vodstva
 3. Izobraževanje med delovnim časom