Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.

Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. ustvarja zdravo okolje od 2. aprila 1991, ko je bilo ustanovljeno. Gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov izvaja v 12 občinah UE Murska Sobota, ravnanje z nevarni in posebnimi odpadki iz obrti in industrije pa na območju celotne Slovenije. Podjetje je leta 1995 pridobilo certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001, leta 1998 certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in leta 2001 certifikat za sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. V letu 2001 je prejelo Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, v letu 2002 pa je zastopalo Slovenijo na razpisu za evropsko nagrado za kakovost po modelu EFQM.

Podjetje je polni certifikat pridobilo 9.2.2015. Podjetje zaposluje 46 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bilo potrjeno primerno izvajanje sprejetih ukrepov. Pozdraviti želimo zavzetost pri izvajanju ukrepov, njihovo razširitev in vlogo projektne skupine, ki spremlja celoten sistem. Prav tako pozdravljamo usmeritev najvišjega vodstva ter vrednote podjetja in strategijo, ki zadovoljstvo zaposlenih nedvoumno povezuje z zadovoljstvom strank.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri opravljanju občasnih del v podjetju
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Novoletno obdarovanje otrok
 13. Prostor za sproščanje