SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.

Temeljno vodilo podjetja Za življenja vredno okolje vključuje partnerski odnos do strank, poslovnih partnerjev, okolja in zaposlenih. Poslanstvo družbe Saubermacher Slovenija je svojim strankam zagotoviti kakovostno ravnanje z odpadki, s sodobno opremo in sodobnimi postopki. S tem želijo prispevati k izboljšanju okolja, ki vpliva na kakovost življenja.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 202 sodelavcev in sodelavk in bo do novembra 2022 vpeljalo 12 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine –
 6. Fleksibilni delovni čas
 7. Časovni konto
 8. Otroški časovni bonus
 9. Možnost izrednega dela doma
 10. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 11. Mentorstvo za novozaposlene
 12. Obdaritev otrok zaposlenih
 13. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom