Splošna bolnišnica Celje

Splošna bolnišnica Celje

Splošna bolnišnica Celje je tretja največja slovenska bolnišnica, ki na sekundarni in deloma terciarni ravni izvaja dejavnost celovite zdravstvene oskrbe. Zdravstvene storitve zagotavlja za območje s približno 250.000 prebivalci, nekatere medicinske dejavnosti pa s svojimi storitvami oskrbujejo tudi večja območja, ki štejejo do 300.000 prebivalcev.
SB Celje je tudi učna bolnišnica za vse medicinske kadre, teži k doseganju meril za naziv klinične ustanove, na svojem področju razvija raziskovalno dejavnost ter v svoje delo uvaja sodobne metode obravnave pacientov.
Naša temeljna vizija je nenehno izboljševanje procesov in zavezanost kakovosti, tako v domačem kot v mednarodnem okolju. Razvijamo takšno organiziranost ustanove, ki nam omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevamo visoke zahteve po kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih.

Splošna bolnišnica Celje zaposluje 1900 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila, da v Splošni bolnišnici Celje poteka izvajanje izbranih DPP ukrepov uspešno.

Implementirani ukrepi bolnišnice v prvem triletju:

 1. Delitev delovnega mesta
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Nadomeščanje
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Brošure
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 12. Psihološko svetovanje in pomoč
 13. Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema