Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota je bila ustanovljena leta 1893 in je lani praznovala 120 let delovanja. Bolnišnica se iz leta v leto spreminja. Stare medicinske naprave se zamenjujejo z novimi, prostori, ki so zastareli, pa se prenavljajo kar najhitreje. Bolnišnica si je pridobila naziv učna bolnišnica, ob tem pa praktično izobraževanje nudijo bližnji srednji medicinski šoli ter drugim višjim šolam.

Bolnišnica zaposluje 1070 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je zaveza vodstva bolnišnice, da se kar najbolj, kot omogočajo delovni procesi, približajo potrebam zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Brošure
 8. Dan odprtih vrat
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Ponudba za prosti čas
 12. Novoletno obdarovanje otrok

Ukrepi sprejeti v drugem triletju:

 1. Druženje med zaposlenimi
 2. Interni razpisi
 3. Posojila in finančna pomoč
 4. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih