Sberbank banka d.d.

Sberbank banka d.d.

Potem ko je skupina Volksbank februarja 2012 postala del skupine Sberbank banka d.d. so začeli uvajati korenite spremembe z namenom, da postanejo še modernejša, zanesljivejša in še bolj k strankam usmerjena banka ter ena od pomembnejših bank v slovenskem bančnem prostoru.

Banka zaposluje 316 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno implementacijo izbranih ukrepov v praksi, v podjetju pa so precej pozornosti začeli namenjati graditvi organizacijske kulture in pripadnosti podjetju, na področju kadrov pa dajejo poudarek internim izobraževanjem.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Organizacija dežurstva
 3. Otroški časovni bonus
 4. Načrtovanje letnega dopusta
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. Komuniciranje z zaposlenimi
 8. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 11. Letni regres
 12. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke