Skupina Nova Panorama d.o.o.

Skupina Nova Panorama d.o.o.

Nova Panorama, družba za integrirano varovanje opravlja več vrst storitev: varovanje ljudi in premoženja, varovanje javnih zbiranj, varovanje prireditev v gostinskih lokalih, tehnično varovanje, varovanje oseb, požarno varovanje in gasilska straža, poslovno varnostno svetovanje ter izobraževanje na področju varnosti in zaščite.

Dolgoletne izkušnje, poznavanje dobrih praks in nenehen razvoj naprednih rešitev so ključ pri zagotavljanju kompleksnih in učinkovitih varnostnih rešitev.

Izbrani ukrepi v prvem triletju:

  1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  2. Komuniciranje z zaposlenimi
  3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  6. Otroški časovni bonus
  7. Odklop od službene komunikacije
  8. Pooblaščenec za vprašanja enakih možnosti
  9. Psihološko svetovanje in pomoč
  10. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke