Skupina Panvita

Skupina Panvita

Skupina Panvita, ki jo sestavljajo podjetja Panvita d.d., Panvita Posestvo Motvarjevci d.o.o., Panvita Kmetijstvo d.o.o., Panvita Prašičereja d.o.o., Panvita Veterina d.o.o., Panvita Ekoteh d.o.o., Panvita MIR d.d., Panvita PRM d.o.o. in Panvita Agromerkur d.o.o., združuje podjetja, katerih dejavnost je nadzorovana in okolju prijazna pridelava in predelava hrane po modelu »od njive do mize«. S tem modelom prispevajo pomemben delež k samooskrbi Slovenije, saj obvladujejo vse procese za pridelavo in predelavo slovenske hrane. Svoje poslanstvo izražajo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in sonaravne reje živali.

Skupina zaposluje 588 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 11 ukrepov. Skupina je polni certifikat pridobila 11.2.2016. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil na reviziji ugotovljen učinkovit način implementacije vseh ukrepov in zavzetost obeh pooblaščenk, ki so s svojim osebnim pristopom doprinesli k visoki stopnji koriščenja ukrepov v zadovoljstvo vodstva in zaposlenih. Dobra obveščenost zaposlenih o možnostih koriščenja posameznih ukrepov je pripomogla k visokemu odstotku koriščenja ukrepov in zadovoljstvu.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 6. Brošure
 7. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Obdaritev novorojenca
 10. Ponudba za prosti čas
 11. Pozornost do zaposlenega

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Druženje med zaposlenimi
 4. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim