Skupina Čis-team d.o.o.

Skupina Čis-team d.o.o.

Začetki nabiranja izkušenj iz področja profesionalnega čiščenja segajo v leto 1988. Leta 1996 je bilo ustanovljeno podjetje ČIS-TEAM d.o.o., v letu 2009 pa se je na podlagi potreb trga delovne sile in strank podjetja ČIS-TEAM d.o.o. porodila želja po ustanovitvi invalidskega podjetja. Istega leta so od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobili soglasje za začetek poslovanja Zaposlitvenega centra LIVIA d.o.o.

V letu 2011 so se preselili v lastne poslovne prostore, kar predstavlja pomemben mejnik v rasti in razvoju podjetja. V sklopu prostorov je projektirana delavnica, v kateri je možnost zaposlitve osmih invalidov.

Področja dela Skupine Pro Čis-team d.o.o. so čiščenje poslovnih prostorov in oskrba s toaletnim materialom, čiščenje poslovnih prostorov in oskrba s toaletnim materialom, čiščenje industrijskih prostorov, urejanje okolice, dela na področju sestavljanja in montaže v naši invalidski delavnici , generalna čiščenja in ostala področja.

V podjetju se zavedajo pomembnosti in dejstva, da je le zadovoljen zaposleni res dober delavec. Tudi zato so se odločili pridobiti certifikat Družini prijazno podjetje – certifikat, ki omogoča lažje usklajevanje družinskih in službenih obveznosti.

Podjetje zaposluje 136 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 9 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je skupina Čis-Team v prvem triletnem obdobju uspešno implementirala vse izbrane ukrepe, zato je upravičena do pridobitve polnega certifikata.

Implementirani ukrepi podjetja:

1. Komuniciranje z zaposlenimi
2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
5. Otroški časovni bonus
6. Dan odprtih vrat
7. Druženje med zaposlenimi
8. Obdaritev otrok zaposlenih – obdaritev novorojenca
9. Jubilejne nagrade za zaposlene