Skupina Proficio

Skupina Proficio

Kadrovske storitve d.o.o., je usmerjeno v razvoj človeških virov in ponuja celovite storitve na kadrovskem področju. Z dvema blagovnima znamkama, Profiles International in Kadrovska asistenca, svojim naročnikom, podjetjem vseh velikosti in v vseh dejavnostih, ponujajo za njihove potrebe prilagojene rešitve. Proficio PS d.o.o. pa s storitvami finančnega svetovanja, zavarovanja, naložb in financiranja deluje kot soustvarjalec uspeha varne prihodnosti.

Podjetje zaposluje 30 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, se podjetju podeli polni certifikat na podlagi dobre izvedbe in podpore kulturi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 6. Otroški časovni bonus
 7. Načrtovanje letnega dopusta
 8. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 9. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 10. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 11. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 12. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 13. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 14. Druženje med zaposlenimi
 15. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore