Skupina SIJ

Skupino SIJ sestavljajo naslednja podjetja: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., SIJ Acroni d.o.o., SIJ Metal Ravne d.o.o., SIJ Ravne Systems d.o.o., SIJ SUZ d.o.o., SIJ ZIP Center d.o.o. in SIJ Storitve d.o.o..

Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Njihovo jeklo je 100-odstotno reciklirano in ima enega najnižjih ogljičnih odtisov v industriji. Uvrščajo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarijo na tujih trgih. So največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, s svojimi proizvodi pa zasedajo vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih.

Skupina SIJ je ob vključitvi v postopek zaposlovala 3200 sodelavcev in sodelavk in bo do maja 2026 uvedla 15 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

1. Fleksibilni delovni čas (za delovna mesta, kjer proces dela to omogoča)

2. Družinski časovni bonus

3. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

4. Občasno delo od doma 

5. Komuniciranje z zaposlenimi

6. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi

7. Anketa Družini prijazno podjetje

8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja

9. Razvoj socialnih veščin za vodilne kadre 

10. Uvedba letnih razgovorov, ki vključujejo tematiko usklajevanja zasebnega in poklicnega  življenja 

11. Priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo 

12. in 13. Obdaritve zaposlenih in njihovih družinskih članov (otrok) ob posebnih priložnostih/trenutkih 

14. Psihološko svetovanje in pomoč 

15. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke