Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije

Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije zagotavlja svojim ustanoviteljem in pridruženim članom pravočasne in kakovostne poslovno administrativne storitve. Organizacijska kultura je del poslanstva kot tudi vizije organizacije. Za doseganje poslanstva in vizije pa so pomembni zaposleni, njihovo zadovoljstvo ter pripravljenost za doseganje strateških usmeritev oziroma ciljev. Dejavnost organizacije je izražena v kompetencah, zanesljivosti in odzivnosti.

Skupnost zavodov zaposluje 13 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 16 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, se ukrepi zelo dobro izvajajo, zaposleni pa so z njimi zadovoljni.

Implementirani ukrepi organizacije:

1.Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti

2.Otroški časovni bonus

3.Načrtovanje letnega dopusta

4.Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov

5.Nadomeščanje

6.Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene

7.Možnost izrednega dela doma

8.Komuniciranje z zaposlenimi

9.Komuniciranje z zunanjo javnostjo

10.Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

11.Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem

12.Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine

13.Druženje med zaposlenimi

14.Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

15.Obdaritve otrok zaposlenih

16.Novoletno obdarovanje otrok