Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija (STO) je krovna nacionalna turistična organizacija za načrtovanje in izvajanje promocije države kot turistične destinacije, povezovanje obstoječih in pospeševanje razvoja novih produktov in programov nacionalnega pomena, vzpostavljanje integralne turistične informacijske infrastrukture in izvajanje razvojno-raziskovalnega dela. STO je stična in središčna točka v kompleksni mreži slovenskega turizma, ki razvija koordinacijsko in povezovalno vlogo med javno, zasebno in civilno družbo. STO želi pozicionirati Slovenijo kot turistično deželo z jasno in prepoznavno identiteto, z natančno določenimi primerjalnimi in tekmovalnimi prednostmi ter tako slovenskemu turizmu konkretno pomagati pri trženju slovenske turistične ponudbe.
Ob vključitvi v postopek je organizacija zaposlovala 29 sodelavcev.

Slovenska turistična organizacija zaposluje 36 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija kljub organizacijskim in statusnim spremembam v zadnjih letih potrdila uspešno implementacijo izbranih ukrepov. Skrbnica DPP je zelo zavzeta in skrbi tako za izvajanje ukrepov kot tudi formalno spremljanje, pri tem ji izdatno pomaga tudi tim DPP.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Neplačan dopust zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 6. Službene poti
 7. Možnost izrednega dela od doma
 8. Komuniciranje z zaposlenimi
 9. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 10. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 11. Delovni sestanki/ zbori zaposlenih
 12. Izobraževanje vodilnih za področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter ostalih socialnih veščin
 13. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 14. Otroci v organizaciji
 15. Obdaritev otrok zaposlenih