Slovenski inštitut za standardizacijo

Slovenski inštitut za standardizacijo

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov in zastopa interese Slovenije v mednarodnih in evropskih organizacijah, katerih polnopravni član je. SIST omogoča enakopravno vključevanje vseh zainteresiranih v standardizacijske aktivnosti in tako omogoča soustvarjanje evropske in mednarodne standardizacije.

SIST zaposluje 19 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 11 ukrepov.
Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil potrjen učinkovit način implementacije izbranih ukrepov, kljub velikim finančnim in kadrovskim spremembam, pa tudi zavzetost odgovornih oseb za njihovo nadaljnje izvajanje.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi in zunanjo javnostjo
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 4. Otroški časovni bonus
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja dela in družine
 7. Izlet za zaposlene
 8. Filozofija/načela vodenja
 9. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 10. Nagrada vsakoletnemu naraščaju
 11. Novoletno obdarovanje otrok