SmartIS d.o.o.

SmartIS d.o.o.

Družba SmartIS informacijski sistemi d.o.o. nudi pametne rešitve in znanje za načrtovanje, uvajanje in upravljanje dinamične infrastrukture z namenom izboljšanja kakovosti storitev pri naročniku, zmanjšanje stroškov in izboljšanja naročnikove varnosti. Z visoko motiviranim in usposobljenim kadrom želijo predstavljati vzor novodobnega IT podjetja, ki s svojim znanjem, odzivnostjo, kakovostjo storitev, inovativnostjo ter profesionalnim odnosom do naročnikov in sodelavcev dosega nadpovprečne rezultate. Vrednote, ki jih zaznamujejo, so strokovnost, poštenost, dobri odnosi in pozitivna energija.

Podjetje je polni certifikat pridobilo 9.2.2015. Podjetje zaposluje 22 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je projekt DPP v podjetju v celoti uspel, ukrepi se korektno izvajajo in jih zaposleni čutijo kot nekaj pozitivnega. Vodstvo je mnenja, da so ukrepi DPP ena od možnosti, s katero dokazujejo, da so zaposleni največja vrednost podjetja, hkrati pa so ukrepi tudi dodatna spodbuda za njihovo uspešnost.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodilnih za področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
 5. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 6. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 8. Nadomeščanje
 9. Informiranje o večjih prihajajočih spremembah
 10. Izmenično delo od doma
 11. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 12. Otroci v podjetju
 13. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus 2 – informativni dan
 2. Fleksibilni dnevni odmori
 3. Druženje med zaposlenimi
 4. Ukrep za varovanje zdravja