SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Družba SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. je organizirana kot gospodarska družba v 100% lasti lokalnih skupnosti in izvaja dejavnost gospodarskih javnih služb na področju čiščenja mesta in ravnanja z odpadki ter oskrbe zapuščenih živali, ob teh pa tudi nekatere tržne dejavnosti na področju ravnanja z nekomunalnimi odpadki, plakatiranja, vzdrževanja in čiščenja objektov ter drugih površin. Na področju ravnanja z odpadki, kot osnovni dejavnosti, družbi najpomembnejši segment predstavlja ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev in gospodarstva. Vsi zaposleni v Snagi se trudijo opravljati svoje delo kvalitetno, dosledno, skrbno in z vso odgovornostjo do opravljanja tako javnih gospodarskih služb kot tudi drugih tržnih dejavnosti in s svojo predanostjo in znanjem skrbeti za lepše, čisto in zdravo okolje. Osnovne smernice zaposlenih so usmerjene v zagotavljanje zadovoljstva strank in pridobitvi zaupanja trga v strokovnost in usposobljenost zaposlenih.

Snaga zaposluje 255 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje glede na dosežene rezultate in delovanje na področju DPP in družbene odgovornosti do polnega certifikata povsem upravičeno. Pohvalno je, da nudi podjetje enake možnosti za koriščenje ukrepov tako redno zaposlenim kot agencijskim delavcem, omeniti pa velja tudi, da je podjetje zelo aktivno na področju družbene odgovornosti

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Brošure
 8. Dan odprtih vrat
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Ponudba za prosti čas
 12. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 1. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 2. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 3. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore