S&T Slovenija d.d

S&T Slovenija d.d

Podjetje S&T Slovenija je že 20 let eden vodilnih ponudnikov celovitih rešitev informacijskih tehnologij na slovenskem trgu. Svojim strankam nudijo zanesljive, fleksibilne, lažje dostopne in varne rešitve, s čimer jim omogočajo, da uporabljajo inovativne in prilagojene IT rešitve, ki pozitivno vplivajo na učinkovitost poslovanja ter posledično na poslovne rezultate. Podjetje zaposluje 209 sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Polni certifikat je podjetje pridobilo 14.11.2012.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil potrjen učinkovit način implementacije izbranih ukrepov, pa tudi zavzetost in odločnost odgovornih oseb za njihovo nadaljnje izvajanje, hkrati pa v podjetju obstaja vrsta pozitivnih praks.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Koriščenje letnega dopusta
 3. Ukrepi za varovanje zdravja (ponudba sproščanja, gibanja ter športnih in kulturnih dejavnosti)
 4. Pooblaščenec/ka za vprašanja glede usklajevanja poklica in družine
 5. Filozofija in koncept vodenja
 6. Vključevanje odsotnih zaposlenih po daljši odsotnosti
 7. Otroci v podjetju
 8. Novoletno obdarovanje otrok
 9. Komuniciranje z zaposlenimi
 10. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 11. Odnosi z javnostmi

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Izobraževanje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 2. Skupina za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 3. Dodatni ukrep: Možnost parkiranja na službenem parkirišču
 4. Ocenjevanje vodij s strani zaposlenih
 5. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v razvojne programe