Socialno varstveni zavod Taber

Socialno varstveni zavod Taber

SVZ Taber je  nov dom, saj je z delovanjem pričel 28.09.2015. Že od samega začetka, velik pomen dajejo dobrim odnosom. Menijo, da so zadovoljni delavci ključ do uspeha, zato so se odločili za vključitev v projekt »Družini prijazno podjetje«.

V Domu Taber 150 stanovalcem nudimo nastanitev s kvalitetno oskrbo, nego in druge povezane storitve. Pomemben del poslanstva predstavlja aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo, velik poudarek pa dajemo tudi na tesne in tople medčloveške odnose med zaposlenimi, stanovalci ter med zunanjimi udeleženci. Prav tako se na globalni ravni povezujemo z društvi upokojencev, športnimi in kulturnimi društvi, precejšen del pa namenjamo tudi prostovoljstvu. Poleg oskrbe kot osnovne dejavnosti v Domu Taber nudimo raznovrstne dejavnosti ter organiziramo številne dogodke, s katerimi želimo stanovalcem omogočiti čim bolj aktivno preživljanje časa. Na dobro počutje in zadovoljstvo stanovalcev pa blagodejno vpliva tudi urejenost Doma in čudovita ter mirna okolica.

Ob vključitvi v postopek certificiranja je dom zaposloval 76 delavcev.

Implementirani ukrepi Doma v prvem triletju:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Časovni konto
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 8. Obdaritev otrok zaposlenih

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Izmensko delo
 2. Otroški časovni bonus
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim