Socialno varstveni zavod Taber

Socialno varstveni zavod Taber

SVZ Taber je  nov dom, saj je z delovanjem pričel 28.09.2015. Že od samega začetka, velik pomen dajejo dobrim odnosom. Menijo, da so zadovoljni delavci ključ do uspeha, zato so se odločili za vključitev v projekt »Družini prijazno podjetje«.

V Domu Taber 150 stanovalcem nudimo nastanitev s kvalitetno oskrbo, nego in druge povezane storitve. Pomemben del poslanstva predstavlja aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo, velik poudarek pa dajemo tudi na tesne in tople medčloveške odnose med zaposlenimi, stanovalci ter med zunanjimi udeleženci. Prav tako se na globalni ravni povezujemo z društvi upokojencev, športnimi in kulturnimi društvi, precejšen del pa namenjamo tudi prostovoljstvu. Poleg oskrbe kot osnovne dejavnosti v Domu Taber nudimo raznovrstne dejavnosti ter organiziramo številne dogodke, s katerimi želimo stanovalcem omogočiti čim bolj aktivno preživljanje časa. Na dobro počutje in zadovoljstvo stanovalcev pa blagodejno vpliva tudi urejenost Doma in čudovita ter mirna okolica.

Ob vključitvi v postopek certificiranja je dom zaposloval 76 delavcev, in bo do septembra 2019 vpeljal 8 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

Izbrani ukrepi Doma:

  1. Fleksibilni delovni čas
  2. Časovni konto
  3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  5. Komuniciranje z zaposlenimi
  6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  8. Obdaritev otrok zaposlenih