SPEKTER d.o.o.

SPEKTER d.o.o.

Lastnik in ustanovitelj podjetja SPEKTER D.O.O. g. Drago Pirh je leta 1972 pričel delo v obrtni avtoličarski delavnici Avtokaroserija Pirh. Podjetje Spekter je specializirano podjetje za prodajo lakov, barv in orodja ter opreme za avtoreparaturo delavnico, ustanovljeno leta 1990. So podjetje z lastnim razvojem, z jasno zastavljenim ciljem in vizijo – ostati »specialist za barve št. 1« še naprej. Njihove vrednote so vselej plemenite, njihovi dosežki pa obeleženi z dokazljivimi certifikati in priznanji. V okviru certificiranja so vse ukrepe razširili tudi na njihovo novo dejavnost HOTEL, GOSTILNO TRIGLAV v Dobrni, ki so jo uspešno začeli voditi pred dvema letoma.

Podjetje zaposluje 40 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 10 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, podjetje uspešno in zavzeto izvaja izbrane ukrepe, nekatere pa je še nadgradilo glede na zastavljen plan implementacije. Zaposleni so certifikat sprejeli, in ob podpori vodstva koristijo ukrepe, ki so jim na voljo.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 10. Ponudba za prosti čas

Izbrani ukrepi podjetja za drugo triletje:

 1. Otroški časovni bonus – razširitev ukrepa na PROST DELOVNI DAN ZA
  INFORMATIVNI DAN
 2. Korporativno prostovoljstvo
 3. Obdaritve otrok zaposlenih –
  SOFINANCIRANJE NAKUPA ŠOLSKIH
  POTREBŠČIN