SPL d.d.

SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring je vodilna slovenska nepremičninska družba z več kot 50-letno tradicijo v upravljanju, vzdrževanju in obnovi večstanovanjskih stavb, stanovanj, stanovanjsko-poslovnih, poslovnih stavb, sosesk, parkirnih hiš ter vrtičkov. Podjetje je specializirano za upravljanje nepremičnin, kar dosega z visoko strokovnostjo in dolgoletnimi izkušnjami. 

Družba v okviru glavne dejavnosti, opravlja investicijsko-vzdrževalna dela na stavbah in posamičnih delih stavb v lasti etažnih lastnikov ter nekatere druge dejavnosti s področja poslovanja z nepremičninami (vpis nepremičnin v zemljiško knjigo, itd.). Za večje kupce podjetje opravlja izvajalski inženiring (vzdrževalna in gradbena zaključna dela). 

Družba je zaradi finančne stabilnosti in uspešnega poslovanja dobitnica certifikata Excellent SME Slovenija. Med prvimi je pridobila certifikat Zaupanja vreden upravnik, že od leta 1996 pa ima podjetje pridobljen certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001. 

Podjetje je ob vključitvi v postopek zaposlovalo 130 sodelavcev in sodelavk in bo do oktobra  2026 uvedlo 10 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

1. Komuniciranje z zaposlenimi

2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo

3. Anketa Družini prijazno podjetje

4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja

5. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

6. Časovni konto

7. Fleksibilni dnevni odmori

8. Interni razpisi

9. Obdaritev otrok zaposlenih

10.Ponudba za prosti čas