Splošna bolnišnica Brežice

Splošna bolnišnica Brežice

Splošna bolnišnica Brežice skrbi za okrog 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine. Njihova vizija je postati sodobna bolnišnica, ki bo z nenehnim spremljanjem tehnološkega in strokovnega razvoja ter uvajanjem novih tehnologij in smernic, s permanentnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, prispevala k uresničevanju zastavljenih globalnih – dolgoročnih ciljev, med katerimi je tudi zagotavljanje pogojev za uspešno poslovanje in razvoj bolnišnice z ustrezno informiranim, usposobljenim in motiviranim kadrom.

Bolnišnica zaposluje 312 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 11 ukrepov.
Splošna bolnišnica Brežice bo do aprila 2013 vpeljala 11 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Ukrepi za varovanje zdravja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Odnosi z javnostmi
 5. Redna oddelčna srečanja
 6. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 7. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 8. Filozofija in koncept vodenja
 9. Izobraževanje in ocenjevanje vodij
 10. Vključevanje odsotnih zaposlenih po daljši odsotnosti
 11. Pozornost vsakoletnemu naraščaju

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Organizacija dežurstva
 2. Časovni konto
 3. Dan odprtih vrat