Splošna bolnišnica Jesenice

Splošna bolnišnica Jesenice

Splošna bolnišnica Jesenice izvaja kakovostno in varno celostno zdravstveno oskrbo pacientov z doseganjem najboljših izidov zdravljenja in oskrbe na sekundarnem nivoju predvsem na Gorenjskem ter tudi širše. Letno v povprečju obravnava 13000 pacientov, obseg dela predvsem na področju kirurških in internističnih strok se vsako leto povečuje. V Splošni bolnišnice Jesenice želijo še naprej ostati v krogu najodličnejših bolnišnic, prepoznani tudi v širšem evropskem prostoru. Kot prva splošna bolnišnica v Evropi in Sloveniji je prejela mednarodno akreditacijo po DNV – NIAHO (National Integrated Accreditation for Healthcare organization) standardu, kar pomeni, da svojim pacientom zagotavlja visoko raven kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.

Bolnišnica zaposluje 638 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je na osnovi revizije bolnišnica upravičena do prejema polnega certifikata, predvsem pa je izkazana velika predanost pooblaščenke in podpora novega vodstva.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z javnostjo
 3. Raziskava med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 6. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 7. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 9. Pooblaščenec/-ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 10. Druženje med zaposlenimi
 11. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Obdaritev novorojencev
 14. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Načrtovanje letnega dopusta
 2. Družinske obveznosti ter delo s skrajšanim delovnim časom niso razlogi za zavrnitev ali stagnacijo zaposlenega
 3. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju