SRC sistemske integracije d.o.o.

SRC sistemske integracije d.o.o.

SRC je napredno evropsko in vodilno slovensko podjetje za učinkovite poslovne tehnologije. Uspešnim podjetjem in vladnim službam pomagajo bistveno izboljšati učinkovitost poslovanja z vrhunsko ekipo strokovnjakov, najsodobnejšo informacijsko tehnologijo in 22 leti izkušenj z optimizacijo najzahtevnejših poslovnih procesov iz vseh področij gospodarstva in javne uprave.

Podjetje zaposluje 272 sodelavcev in je uspešno implementiralo 13 ukrepov.Polni certifikat je podjetje pridobilo 14.11.2012.
Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je vodstvo podjetja svojim zaposlenim naklonjeno. Veliko vlagajo v zaposlene ter s tem krepijo zaupanje med njimi in vodstvom podjetja. Vodstvo podjetja podpira izvajanje ukrepov, ker je to še en način dokazovanja spoštovanja in zaupanja v svoje zaposlene, ti pa so ukrepe sprejeli in jih koristijo.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Koriščenje letnega dopusta
 3. Dodatni dopust
 4. Organizacija dežurstva
 5. Teamsko delo
 6. Možnost dela od doma
 7. Informacijske platforme
 8. Raziskave mnenja
 9. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine.
 10. Odnosi z javnostmi
 11. Opredelitev koncepta vodenja
 12. Načrt ponovnega vključevanja po daljši odsotnosti z dela
 13. Družinske obveznosti in delo s skrajšanim delovnim časom nista razloga za nenapredovanje zaposlenega
 14. Soba za sproščanje

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
 3. Službene poti
 4. Možnost izrednega dela doma
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Novoletno obdarovanje otrok