Steklarna Hrastnik d.d.

Steklarna Hrastnik d.d.

Osnovna dejavnost Steklarna Hrastnik d.d. je proizvodnja steklenih izdelkov na različnih programskih področjih – program izdelkov namiznega stekla, program izdelkov embalažnega stekla ter program izdelave in obdelave razsvetljavnega stekla ter proizvodnja različnih ročno izdelanih steklenih izdelkov. So inovativna in dinamična poslovna skupina svetovno priznanih steklarskih inženirjev, katero druži strast do razvoja in proizvodnje estetsko oblikovanih, modnih ter ciljnim skupinam prilagojenih steklarskih produktov in rešitev. Svoj konkurenčni položaj gradijo na izbranih tržnih nišah, kakovosti izdelkov ter partnerskem odnosu s kupci. So učeča se poslovna skupina, ki interno daje poseben poudarek učinkovitemu prenosu znanja in najboljših praks med vsemi poslovnimi enotami in funkcijami.

Podjetje zaposluje 678 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 16 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji potrjen primeren način izvajanja izbranih ukrepov, nekatere od teh so že do sedaj razširili, pri čemer so upoštevali predloge zaposlenih. Predvsem pa želimo poudariti zavzetost najvišjega vodstva. To prepoznava zadovoljstvo zaposlenega kot nujen element učinkovitega izvajanja proizvodnih procesov, hkrati pa tudi kot gradnik pri večanju zadovoljstva kupcev in utrditvi Steklarne Hrastnik na zahtevnem tržišču.Podjetje je polni certifikat pridobilo 9.2.2015.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Ukrepi za varovanje zdravja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Brošure
 9. Načela vodenja
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 12. Obdaritev novorojenca
 13. Ponudba za prosti čas
 14. Ugodnosti za zaposlene
 15. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 16. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Dan odprtih vrat
 3. Druženje med zaposlenimi