Weiler Abrasives d.o.o.

Weiler Abrasives d.o.o.

V podjetju Weiler Abrasives d.o.o. razmišljajo in delujejo globalno. Odnose z vsemi skupinami deležnikov gradijo na zaupanju in sodelovanju. Z ustvarjalno energijo in bogatimi znanji, ki izhajajo iz dolgoletne tradicije, razvijajo kakovostne izdelke s področij umetnih brusov in tehničnih tkanin.

Poslanstvo podjetja je biti partner uporabnikom njihovih izdelkov in vsem poslovnim partnerjem, s katerimi sodelujejo. Ta zaveza je sestavni del korporativne blagovne znamke Weiler, s katero ustvarjajo boljšo prihodnost svojih zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolij, v katerih delujejo.

Podjetje zaposluje 806 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, vodstvo podpira projekt, zaposleni so o ukrepih dobro obveščeni in jih tudi redno koristijo. Anketa o zavzetosti, ki jo izvajajo v skupini Weiler, je pokazala nadpovprečne rezultate, h katerim je pripomoglo tudi večje zadovoljstvo zaposlenih, ki ga omogočajo ukrepi DPP.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Ukrepi za varovanje zdravja.
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije
 11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 12. Novoletno obdarovanje otrok