Terme Maribor

Terme Maribor

Skupina Terme Maribor, ki jo sestavljata podjetji Terme Maribor in Medicinsko termalni center Fontana d.o.o., je pomemben ponudnik turističnih storitev v Sloveniji. Družba Terme Maribor, d.d., velja za enega največjih turističnih ponudnikov v Mariboru in njegovi okolici. Pod svojim okriljem združujejo hotele, restavracijo, medicinsko termalni center in trgovine na mejnih prehodih Šentilj in Trate. Njihovo poslanstvo je tako domačim kot tujim gostom ponuditi kakovostne storitve, ki v vseh pogledih sledijo trendom na tržišču ter omogočajo uspešnost družbe.

Podjetje je polni certifikat prejelo 10.7.2015. Podjetje zaposluje 304 sodelavke in sodelavce in je uspešno implementiralo 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji potrjen dober način implementacije izbranih ukrepov, pri nekaterih ukrepih celo zelo dobro implementiranje (Otroški časovni bonus, Nagrada novorojencu, Tim…).

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Načrtovanje letnega dopusta
 2. Otroški časovni bonus-vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Analiza bolniških odsotnosti
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Brošure
 9. Filozofija / načela vodenja
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Oglaševanje enakih možnosti
 14. Obdaritev novorojenca
 15. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 2. Dan odprtih vrat
 3. Interni razpisi za zaposlene