Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica ima že vrsto let posebno vlogo, pomen in vrednost v slovenskem elektroenergetskem sistemu in v skupini GEN energija. S svojo specifično plinsko tehnologijo zagotavlja temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Vizija termoelektrarne je ohraniti vlogo vodilnega ponudnika sistemskih storitev na trgu električne energije ter zagotoviti uspešno uresničevanje trenutnih ciljev in izzivov prihodnosti. V elektroenergetskem sistemu želijo ohraniti sloves ene najsodobnejših, zaupanja vrednih in trajnostno naravnanih energetskih družb.

Termoelektrarna Brestanica zaposluje 103 sodelavke in sodelavce in je uspešno implementirala 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, v družbi poteka izvajanje izbranih DPP ukrepov zelo uspešno, potrebno pa je poudariti in pohvaliti odlično delovanje Tima DPP, ki predstavlja gonilno silo stalnega dela in stalnega izboljševanja.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema
 13. Novoletno obdarovanje otrok