Toplice Sveti Martin d.o.o.

Toplice Sveti Martin d.o.o.

Terme Sveti Martin so prvi healthness resort v Evropi, ki se nahaja na severu Hrvaške. Resort je lociran v oazi miru, v Medžimurju, kjer tradicija, kultura in zgodovina živijo v sožitju z naravo že več kot sto let. Gre za edino evropsko regijo, ki je že tretjič dobitnik nagrade Evropska destinacija odličnosti. Resort je danes poznan po idiličnem in zdravem naravnem okolju.

Podjetje je ob vključitvi v postopek zaposlovalo 173 sodelavcev in sodelavk in bo do aprila 2026 uvedlo 11 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

1. Komuniciranje z zaposlenimi

2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo

3. Anketa Družini prijazno podjetje

4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja

5. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

6. Otroški časovni bonus

7. Dodatni dnevi odsotnosti zaradi izrednih družinskih razlogov

8. Razvoj socialnih veščin za vodilne

9. Posojila in finančna pomoč

10. Obdaritve otrok zaposlenih

11. Podpora očetom