Triglav Svetovanje, d.o.o.

Triglav Svetovanje, d.o.o.

Družba Triglav Svetovanje, d.o.o. je bila ustanovljena septembra 1997. Družba je članica Skupine Triglav. Zavarovalnica Triglav d.d. je njihov 100% lastnik.

Danes so ena največjih družb za zavarovalno zastopanje v Sloveniji. Svoj položaj dosegajo z dobrim sistemom dela, vrhunskim prodajnim timom, kakovostnimi in okolju prilagojenimi storitvami ter zavzetimi sodelavci. Opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in finančnega svetovanja v okviru Skupine Triglav. Poslanstvo družbe je: ŽIVLJENJE Z NASMEHOM.

Podjetje zaposluje 106 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je izvajanje ukrepov bogato dokumentirano, prav tako spremljanje indikatorjev, vsi ukrepi v praksi dejansko živijo. Ob tem želimo izpostaviti podporo najvišjega vodstva, tvorno delovanje tima DPP, pa tudi prizadevanja zastopnika podjetja.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Izmensko delo
 6. Časovni bonus
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Delovna srečanja zaposlenih
 9. Posredovanje informacij odsotnim zaposlenim
 10. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 11. Delavnice za osebno rast
 12. Novoletno obdarovanje otrok
 13. Ponovno vključevanje zaposlenih na delo po daljši odsotnosti
 14. Psihološko svetovanje in pomoč
 15. Bonitete za povečanje socialne varnosti