Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA je univerzitetna, klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova, ki na terciarnem nivoju izvaja celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov oz. rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in izobraževanjem razvija in posodablja rehabilitacijsko doktrino. Vizija inštituta je ohranjanje in razvijanje vloge vodilne, prepoznavne, cenjene in zaželene ustanove na področju celostne rehabilitacije. Začetki delovanja inštituta segajo v leto 1954.

URI Soča zaposluje 523 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 9 ukrepov. Polni certifikat so pridobili 5.10.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu,  je organizacija glede na aktivno delovanje na področju DPP do prejema polnega certifikata upravičena – projekt se je »prijel«, tudi generalni direktor certifikat podpira ter redno spremlja informacije o dogajanju in delovanju tima.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Odnosi z javnostmi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje za vodilne
 5. Časovni konto
 6. Otroški časovni konto
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Novoletno obdarovanje otrok zaposlenih

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije
 2. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 4. Fleksibilni delovni čas