Varstveno delovni center Tončke Hočevar

Varstveno delovni center Tončke Hočevar

Varstveno delovni center Tončke Hočevar je eden največjih centrov, ki je usmerjen v skrb za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Razvoj centra se je začel daljnega leta 1968, na pobudo takratnega Društva za pomoč nezadostno razvitim osebam za Slovenijo. Ustanovljen je bil Demonstracijsko eksperimentalni center za dnevno varstvo in delovno usposabljanje duševno prizadete mladine v izgradnji, v katerega je bilo vključenih 17 uporabnikov ter 2 zaposlena. Število uporabnikov je postopoma naraščalo in v letu 1972 je ga. Antonija Hočevar podarila Zavodu hišo, gospodarsko poslopje in zemljišče na Vodnikovi 56, na pobudo sorodnice in matere uporabnika gospe Silve Škof.
Vsa leta je bila vizija zavoda usmerjena v zadovoljstvo uporabnikov vključenih v zavod, obenem pa tudi zadovoljstvo skrbnikov in zaposlenih v zavodu. Doseganje zadovoljstva poteka preko stalnega prepoznavanje potreb posameznikov in posledično z iskanjem optimalnih rešitev za uporabnike. Vodilo pri postavljanju in doseganju vedno novih ciljev je načelo enake dostopnosti za vse, normalizacije, individualizacije in možnosti izbire. Prav uporabniki so tisti, ki dajejo ideje za razvijanje vedno novih programov, ki so usklajeni z njihovimi potrebami, znanji, sposobnostmi.

Organizacija zaposluje 121 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je VDC Tončke Hočevar v prvem triletnem obdobju uspešno implementiral vse izbrane ukrepe, DPP vsebine pa se komunicira na vseh srečanjih zaposlenih in ob drugih dogodkih.

Implementirani ukrepi organizacije:

 1. Časovni konto
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Fleksibilni dnevni odmori
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Ponudba za prosti čas
 10. Otroci v organizaciji
 11. Novoletno obdarovanje otrok
 12. Prostor za sproščanje