Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. je največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Ustanovljena je bila 1. novembra 1999 s prenosom prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na samostojno zavarovalnico. Poglavitni del njene dejavnosti predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki predstavljajo dopolnitev k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju v Sloveniji.

Vzajemna je polni certifikat pridobila 30.1.2015. Podjetje zaposluje 307 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje glede na dosežene rezultate in delovanje upravičeno do prejema polnega certifikata. Vodstvo izbrane ukrepe podpira, zaposleni pa se zavedajo, da imajo s certifikatom več priložnosti usklajevanja poklicnih in domačih obveznosti in so na to ponosni.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Odnosi z javnostmi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje za vodilne
 5. Organizacija dežurstva
 6. Delovni čas po življenjskih fazah
 7. Otroški časovni bonus
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 9. Organizacija timskega dela
 10. Brošura
 11. Filozofija / načela vodenja ter socialne veščine vodstva
 12. Oglaševanje enakih možnosti
 13. Novoletno obdarovanje otrok zaposlenih

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Izboljševanje / inovacije v delovnih procesih
 2. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne razgovore
 3. Obdaritev novorojenca
 4. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 5. Organizacija timskega dela -nadgradnja