Žale d.o.o.

Pogrebni zavod, katerega pravni nasledniki so, je bil ustanovljen že davnega leta 1914, zato se s to dejavnostjo ukvarjajo že več kot devetdeset let in so najstarejše in največje tako podjetje v Republiki Sloveniji. Danes je podjetje Žale d.o.o. v stoodstotni lasti Mestne občine Ljubljana. Pogrebne in pokopališke dejavnosti izvajajo na osemnajstih pokopališčih Mestne občine Ljubljana. Kot dopolnitev gospodarske javne službe, v okviru podjetja delujeta tudi dve cvetličarni – Plečnikova cvetličarna in cvetličarna PST ter kamnoseški salon.

Zaposleni v podjetju svoje delo opravljajo s spoštovanjem do pokojnikov in svojcev ter hkrati do bogate kulturne dediščine in okolja, saj se Plečnikov vrt Vseh svetih ponaša z znakom Evropske dediščine.

Žale so polni certifikat pridobile 13.7.2015. Podjetje zaposluje 86 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 10 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, ugotavljamo korektno implementacijo izbranih ukrepov, kljub velikim organizacijskim spremembam, pa tudi sodelovanje in trud odgovornih oseb za njihovo nadaljnje izvajanje.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus
 3. Dodatni dnevi brez nadomestila plače
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 8. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 9. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 10. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Druženje med zaposlenimi
 2. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 3. Obdaritev otrok zaposlenih