Zavarovalnica Triglav d.d.

Zavarovalnica Triglav d.d.

Zavarovalnica Triglav s polnim certifikatom družini prijazno podjetje

Zavarovalnica Triglav je od decembra 2012 imetnica certifikata Družini prijazno podjetje (DPP), ki ga podeljuje Inštitut Ekvilib.

Po pridobitvi osnovnega in kasneje polnega certifikata smo v začetku leta 2019 prejeli tudi priznanje za njegovo ohranitev. Zaposlenim so na voljo številni ukrepi, s katerimi imamo možnost, da lažje usklajujemo zasebni in poslovni del življenja. Med naborom ukrepov vsaka generacija zaposlenih najde kaj zase.

V Triglavu smo ponosni, da lahko v družbi številnih podjetij, ki se zavedajo pomena skrbnega ravnanja z zaposlenimi, prispevamo k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja različnih generacij sodelavcev. S pridobitvijo in ohranitvijo polnega certifikata izkazujemo odgovornost , ki jo skušamo prenesti do vseh zaposlenih in njihovih družin. V času od osnovnega certifikata do danes smo z izvajanjem nekaterih ukrepov vpeljali nekaj dobrih praks, ki so jih prepoznali tudi ocenjevalci Ekvilib Inštituta.

Želja, da sledimo najboljšim, nas spremlja tudi v novem obdobju polnega certifikata.

Izbrani ukrepi:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje vodij
 5. Gibljiv delovni čas
 6. Štipendije in rente otrokom po pokojnih Triglavanih
 7. Zaposlenim po 55. letu (v pripravi)
 8. Časovni bonus
 9. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 10. Otroški časovni bonus
 11. Dodatni izredni dopust
 12. Skupina za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja – kontakt: dpp@triglav.si
 13. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 14. Novoletno obdarovanje otrok
 15. Pozornost ob rojstvu novorojenca
 16. E-voščila zaposlenim ob rojstnih dnevih
 17. Počitniško varstvo (tabori) otrok zaposlenih