Zavod Dom Marije in Marte

Zavod Dom Marije in Marte

Zavod Dom Marije in Marte sestavljata dve organizaciji: Dom Marije in Marte, ki je katoliška socialna ustanova, ki opravlja storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše, in Miklavžev vrtec – župnijski vrtec.

Dom je odprt za vse ljudi, ne glede na prepričanje, če so le pripravljeni slediti usmeritvi in programu zavoda.Zavod je bil ustanovljen in je začel delovati leta 1991, februarja leta 2000 je sklenil koncesijsko pogodbo z Ministrstvom za delo, družino in socialo. Leta 2008 so v sklopu Doma Marije in Marte začeli graditi medgeneracijski dom, ki vključuje vse generacije. Vanj se je septembra 2011 preselil Miklavžev vrtec s 75 otroki, tukaj je prostor za mladino in skavte, k njemu pa sodi tudi povečan Dom za ostarele s 24 posteljami, Jožefova dvorana za skupna srečanja, predavanja in tudi za župnijske in dekanijske potrebe. V letošnjem letu so odprli tudi Jožefovo galerijo, kjer lahko preko leta razstavljajo svoja likovna dela različni priznani in manj znani likovni ustvarjalci.

Dom je idealna priložnost za srečevanje generacij, ki se med seboj dopolnjujejo in bogatijo.

Miklavžev vrtec – župnijski vrtec deluje v prostorih Medgeneracijskega centra na Šolski poti 1 v Logatcu. So zasebni katoliški vrtec s koncesijo in so vpisani v Razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju predšolske vzgoje. Župnik Anton Kompare je ustanovil vrtec 1991. leta, v času velikih družbenih in političnih sprememb. Po razpoložljivih podatkih je bil Miklavžev vrtec prvi zasebni katoliški vrtec v samostojni Sloveniji. Leta 2011 ob 20. obletnici delovanja se je vrtec preselil na današnjo lokacijo.

Zavod zaposluje 47 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je zavod v prvem obdobju implementiral izbrane ukrepe in izkazuje visoko zavzetost pri omogočanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Implementirani ukrepi organizacije:

 1. Delovni čas po življenjskih fazah
 2. Dodatni dnevi odsotnosti z nadom. plače zaradi izrednih druž. Razlogov
 3. Fleksibilni delovni odmori
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 6. Dan odprtih vrat
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Vključitev tematike usklajevanja pokl. in druž. življenja v letne razgovore
 9. Obdaritev novorojenca
 10. Psihološko svetovanje in pomoč
 11. Varstvo šolskih otrok v organizaciji
 12. Komuniciranje z zaposlenimi
 13. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 14. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 15. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine