Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava je socialnovarstveni zavod za usposabljanje. Pozitivna naravnanost vodstva zavoda do pomoči potrebnih otrok in čuječnost delavcev, ki je bila prežeta s takratno idejno usmeritvijo, da je družba dolžna pomagati in skrbeti za tiste, ki sami zase ne morejo, je zadoščalo, da se začne humano poslanstvo. Danes so sodoben center z razvitimi programi in modeli celovite skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Zavod zaposluje 393 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija je potrdila, da so v ZUDV Dornava uspešno uvedli vseh 12 ukrepov in jih tudi uspešno izvajajo.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 5. Otroški časovni bonus
 6. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Filozofija/načela vodenja
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Otroci v organizaciji/podjetju