ZAVOD POSLOVNO PROIZVODNA CONA TEZNO

ZAVOD POSLOVNO PROIZVODNA CONA TEZNO

ZAVOD POSLOVNO PROIZVODNA CONA TEZNO (na kratko: Zavod PPC Tezno) je neprofitna družba. Zavod PPC Tezno je lastnik in upravljavec komunalne, energetske, telekomunikacijske in druge infrastrukture v coni Tezno.

Temeljna naloga Zavoda je uspešno upravljanje cone Tezno in skrb za dobrobit gospodarskih ter drugih subjektov v njej. Potencialnim investitorjem posredujemo vse informacije o coni in o možnostih ter pogojih za realizacijo njihove investicije. Prav tako podjetjem nudimo pomoč pri idejnih zasnovah, pridobivanju projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj in podobno, ter pri iskanju ponudb in izvajalcev. Skrbimo, da podjetja prejmejo energente po konkurenčnih cenah. Nastopamo tudi kot spodbujevalec poslovnega povezovanja podjetij v coni in jim pomagamo pri njihovem promoviranju. S tem pa skrbimo za javno promocijo in prepoznavnost cone Tezno kot celote.

Zraven tega nudimo subjektom v Coni tudi 24 urno dežurstvo na področju elektrike in strojništva ter celo paleto storitev s področja energetike, vzdrževanja, projektiranja in meritev.

Podjetje zaposluje 13 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno vzdrževanje sistema. Izpostaviti želimo podporo vodstva nadaljnjemu razvoju kadrov, kar vključuje tudi nadaljnje izvajanje sistema DPP. Podjetje izvaja vse sprejete ukrepe, nekatere so celo razširili, tako vsebinsko, kot glede možnosti za njihovo koriščenje. Pozdravljamo tudi redno in učinkovito notranjo komunikacijo, ki je sestavni del sistema DPP.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Časovni konto
 6. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 7. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 9. Ukrepi za varovanje zdravja
 10. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 11. Korporativno prostovoljstvo
 12. Uporaba službenih avtomobilov in opreme za privatne namene

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Ponudba za prosti čas
 2. Psihološko svetovanje in pomoč
 3. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore