Zavod Pristan

Zavod Pristan

Zavod Pristan je bil ustanovljen leta 2002 kot eden izmed prvih zasebnih zavodov za izvajanje socialnovarstvenih storitev. Storitev pomoč družini na domu kot koncesionar izvajajo v desetih občinah in so največji zasebni izvajalec pomoč družini na domu v Sloveniji. V začetku leta 2010 so odprli novozgrajeni Center starejših Pristan Vipava, v Ljubljani pa so oskrbniki več kot 100 oskrbovanih stanovanj. Razvijajo tudi druge oblike pomoči starejšim (uporaba sodobne tehnologije, socialni servis…), katere bodo v prihodnje pomagale uporabnikom pri čim bolj kakovostni starosti.

Ob vključitvi v postopek je organizacija zaposlovala 125 sodelavcev in sodelavk in je do decembra 2020 vpeljala 10 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

Izbrani ukrepi organizacije:

  1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  2. Komuniciranje z zaposlenimi
  3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  6. Načrtovanje letnega dopusta
  7. Pravica do odklopa službene komunikacije
  8. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
  9. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
  10. Obdaritev otrok zaposlenih