Zavod svete Terezije

Zavod svete Terezije

Zavod sv. Terezije stoji sredi prelepe Dobrepoljske doline in deluje že 11 leto. Ime je dobil po sveti Tereziji, katera je tudi njihova zavetnica. Ustanovitelj doma je Župnija Dobrepolje in delujemo pod okriljem Karitas. V bližini okolici je trgovina, cerkev, zdravstveni dom, avtobusna postaja. Okolico doma krasi lepo urejen park, kjer lahko stanovalci v lepih dnevnih posedijo na klopcah. Notranjost zavoda je popestrena s kapelo, kjer imajo stanovalci možnost dnevnega obiska svete maše. Dom ima 36 enoposteljnih in 22 dvoposteljnih sob in 47 zaposlenih delavcev. Imajo tudi integrirano gospodinjsko skupnost za dementne osebe.  77 stanovalcem, ki so nastanjeni v domu, zagotavljamo kvalitetno socialno in zdravstveno oskrbo. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem so uspeli postaviti temelje dobre prakse, dobrega dela, predvsem pa gojiti dober human odnos do sočloveka.

Ob vključitvi v postopek je zavod zaposloval 39 sodelavcev in sodelavk in bo do decembra 2019 vpeljal 9 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

1. Otroški časovni bonus
2. Komuniciranje z zaposlenimi -H
3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo – H
4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine – H
5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine – H
6. Druženje med zaposlenimi
7. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
8. Obdaritev otrok zaposlenih
9. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

1. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji
2. Interni razpisi
3. Dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih