ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA

ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA

ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA za socialno varstveno, zdravstveno in vzgojno izobraževalno dejavnost Beltinci je registriran pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod zaporedno številko 10271500. Ustanovljen je bil 13. 5. 2003. Je zasebni zavod ustanovljen s strani Župnije Beltinci. Zavod izvaja dve dejavnosti in sicer: institucionalno varstvo starejših ter glasbeno šolo. ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA Beltinci izvaja dve dejavnosti, in sicer institucionalno varstvo starejših ter glasbeno šolo. Zavod je ustanovila Župnija Beltinci in je neprofitna dobrodelna organizacija za izvajanje socialno varstvenih programov in storitev ter drugih dejavnosti s ciljem zagotavljanja povečanja kvalitete bivanja, življenja in vključevanja v skupnost, za medgeneracijsko sožitje ter vzgojo za solidarnost.

Organizacija zaposluje 59 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno izvajanje izbranih ukrepov, še posebej pa zaposleni cenijo, da je izvajanje ukrepov izboljšalo komunikacijo in sodelovanje med obema enotama.

 

Implementirani ukrepi organizacije v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi na področju DPP
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju dela in družine
 5. Otroški časovni bonus
 6. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Brošure
 9. Pooblaščenec/ka za usklajevanje poklica in družine
 10. Dan odprtih vrat
 11. Druženje med zaposlenimi
 12. Korporativno prostovoljstvo

Izbrani ukrepi organizacije v drugem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Obdaritev otrok zaposlenih
 5. Ponudba za prosti čas