Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je javni zavod, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Sedanje uradno ime Zavoda velja od leta 1998. Zavod ima več kot stoletno tradicijo: v Ljubljani je namreč 1. januarja 1900 začela z delom Mestna posredovalnica za delo. Razvoj od te prvotne zasnove se je nadaljeval v okviru Avstro-ogrske monarhije, Kraljevine SHS do konca druge svetovne vojne, pri čemer se je vse do danes spreminjala in dopolnjevala vsebina delovanja in organizacijska struktura. Nenehnim spremembam smo priča stalno, saj se Zavod mora prožno prilagajati zahtevam, ki jih prinaša spreminjajoči se trg dela.

Danes deluje Zavod enotno za območje Republike Slovenije, čeprav organizacijsko oziroma funkcionalno opravlja svoje delo in poslanstvo na treh ravneh. Glavna naloga Zavoda je posredovanje zaposlitev in dela, to pomeni, da je glede na velikost, razvejanost dejavnosti in geografsko pokritost ena izmed najpomembnejših ustanov na trgu dela. Glavni cilj javne službe za zaposlovanje je čim bolj učinkovito in uspešno pomagati ljudem pri iskanju primerne zaposlitve, po drugi strani pa pomagati delodajalcem, da najdejo prave kandidate za prosta delovna mesta. Ker vseh potreb delodajalcev ni mogoče pokriti, Zavod izvaja tudi druge aktivnosti in naloge predvsem na področju aktivne politike zaposlovanja, katerih glavni cilj je povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve ter tako spodbujati zaposlovanje.

Zavod RS za zaposlovanje zaposluje 1010 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija ugotovila, da je organizacija učinkovito implementirala izbrane ukrepe, ob zavzetem delovanju odgovornih oseb.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Časovni konto
 3. Delovni čas po življenjskih fazah
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 7. Možnost izrednega dela doma
 8. Komuniciranje z zaposlenimi
 9. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 10. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 11. Filozofija/načela vodenja
 12. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 13. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 14. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti