Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec

Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec

Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec je samostojni javni zavod, ustanovljen s strani Občine Žalec leta 1992. Zavod nosi ime po zdravniku, piscu strokovne literature in velikemu domoljubu, Tržačanu dr. Jožetu Potrati. Svoje delo je opravljal v Zabukovici, življenje pa končal kot prvi slovenski zdravnik, ustreljen kot talec v Mariboru leta 1942.

Zgodovinsko je ena izmed prvih prelomnic leto 1961, ko je takratna občinska skupščina podala odlok za združitev vseh zdravstvenih postaj v občini Žalec pod eno organizacijo, Javni zavod Zdravstveni dom Žalec. Sledilo je postopno izpopolnjevanje kadrovske zasedbe, pogojev dela in infrastrukture. To so dogradili sprva leta 1965. S tem so v Zdravstvenem domu delovale splošne in zobne ambulate, dispanzer za pljučne bolezni, otroški dispanzer, fizioterapija ter skupne službe z računovodstvom in upravo. Leta 1968 se je pridružila še ena oblika zdravstvenega varstva- medicina dela. V obdobju naslednjih desetih let je zdravstveno varstvo postalo enotno za vse občane, prišlo pa je tudi do sprememb v sami organizacijski obliki zdravstva. Za dodatno povečanje Zdravstvenega doma so leta 1978 pričeli z nadzidavo, ki je bila zaključena leta 1979.
Danes Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec predstavlja del osnovne zdravstvene mreže za več kot 42.000 ljudi na področju Spodnje Savinjske doline na površini 334 km². Zavod vodi politiko učne baze, kar pomeni, da redno zaposluje pripravnike, specializante in s tem uresničuje svojo vizijo, da čim več mladim ljudem omogoči lažji vstop v prvo službo, hkrati pa spozna in pridobi eventualni kader na svojem področju.

Zdravstveni dom zaposluje 115 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je izkazan visok nivo izvajanja zastavljenih ukrepov, zahvaljujoč predvsem zavzetemu delu celotne ekipe, ki skrbi za kvalitetno izvajanje ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Nadomeščanje
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/ podjetju
 11. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 12. Obdaritve otrok zaposlenih