Zdravstveni dom Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana je največji zdravstveni dom v državi. Lani so zabeležili skupno več kot 2.5 milijona obiskov pacientov. Želi biti v slovenskem zdravstvenem prostoru prepoznaven po odličnosti ter kakovostnem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva uporabnikov njihovih storitev. Mozaik v sistemu kakovosti gradi vsak posameznik zaposlen v ZD Ljubljana, ki s svojim delom pomembno prispeva k skupnemu cilju – še bolj kakovostnemu opravljanju zdravstvenih storitev za uporabnike.

Zdravstveni dom Ljubljana zaposluje 1535 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je zdravstveni dom uspešno implementiral in izvajal planirane ukrepe in nekatere celo dopolnil. Tim je aktivno deloval in analiziral rezultate anket, ter na osnovi tega pripravil predloge za nove ukrepe.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Otroški časovni bonus
 3. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 11. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 12. Ponudba za prosti čas