Zdravstveni dom Novo mesto

Zdravstveni dom Novo mesto

Zdravstveni dom Novo mesto mesto primarno zdravstveno dejavnost opravlja na matični lokaciji v Novem mestu in Zdravstvenih postajah v Šentjerneju in Žužemberku. Zagotavljajo zdravstveno oskrbo za 65.000 prebivalcev na območju 8 občin ustanoviteljic. Pri tem je moto njihovega delovanja »Vse, ki bodo prišli v Zdravstveni dom, bomo obravnavali kot da so ti naši najdražji, naši starši, naši otroci, naši prijatelji…; za njih moramo biti njihova najboljša izbira.«

Zdravstveni dom Novo mesto zaposluje 287 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji ugotovljen primeren in učinkovit način implementacije ukrepov, dokumentacija pa je vzorno urejena.

Implementirani ukrepi zdravstvenega doma:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi -H
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo – H
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine – H
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine – H
 5. Otroški časovni bonus
 6. Načrtovanje letnega dopusta
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Filozofija/načela vodenja
 9. Obdaritev otrok zaposlenih
 10. Novoletno obdarovanje otrok
 11. Ugodne dodatne zdravstvene storitve za zaposlene